Welkom op de website van Verkeersschool Hans Peelen

Wij zijn een dynamische autorijschool in Venlo, waar een goede persoonlijke begeleiding en zorgzaamheid hoog in het vaandel staan.
Op deze website vind je informatie over ons lesaanbod, maar krijg je ook een goede impressie waar onze autorijschool voor staat. Mocht je naar aanleiding van onze website toch nog vragen hebben, of wil jij je aanmelden, bel of mail dan gerust even.

Wij staan jou graag te woord.

Begeleid rijden

De proef met begeleid rijden voor aspirant-automobilisten is gestart op 1 november 2011. Dit betekent dat jongeren die op of na de ingangsdatum de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt, een praktijkexamen mogen afleggen.
Hier de criteria duidelijk op een rijtje:

- Jongeren die op of na de ingangsdatum van het begeleid rijden 17 jaar worden, kunnen een praktijkexamen afleggen.

- In het kader van de proef begeleid rijden kunnen jongeren vanaf 16 jaar een theorie-examen afleggen.
Omdat door deze maatregel de geldigheid van het nieuwe theoriecertificaat zal worden verlengd van 1 jaar naar 1½ jaar, is ons advies ook hiermee te starten rond de 16½ jaar.

- In het kader van de proef begeleid rijden kunnen jongeren vanaf 16½ jaar een rijopleiding volgen en mogen dan ook de tussentijdse toets afleggen.

Na het slagen voor het praktijkexamen mogen de jongeren tot hun achttiende alleen maar auto rijden met een begeleider naast zich. Die begeleider moet op hun begeleiderspas staan. Voor deze pas mogen ze maximaal vijf personen opgeven, die aan een aantal eisen moeten voldoen.
- De coach moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van rijbewijs B en moet de leeftijd van minimaal 27 jaar hebben bereikt.
-De coach die op de begeleiderspas komt te staan, wordt van te voren gescreend op zijn of haar rijverleden.

Let op:
Als je de leeftijd van 16½ jaar hebt bereikt, mag je wel beginnen met praktijklessen evenals het afleggen van de tussentijdse toets. Het praktijkexamen mag je pas dan afleggen, op het moment dat je de leeftijd van 17 jaar hebt bereikt.

Voor meer info ga je naar www.2todrive.nl

auto mini cooper

Beginnersrijbewijs

Iedereen die voor het eerst een rijbewijs haalt, valt onder de nieuwe regeling. Voor beginnende bestuurders gelden de eerste vijf jaar na ontvangst van het rijbewijs strengere regels. Voor 16-en 17 jarigen is deze termijn zelfs zeven jaar na verkrijging van een rijbewijs van de bromfietscategorie AM. De nieuwe weggebruikers krijgen een strafpunt als zij worden aangehouden vanwege bumperkleven, een snelheidsoverschrijding van meer dan dertig kilometer per uur en het veroorzaken van ongevallen waarbij doden of gewonden vallen, gevaar of hinder veroorzaken in het verkeer of schade veroorzaken door overtreding van de verkeersregels.
Rijden onder invloed levert geen strafpunten op. Wel worden beginnend bestuurders eerder naar de EMA-cursus gestuurd.
Het rijbewijs wordt geschorst als iemand voor de derde keer is aangehouden en veroordeeld. Blijkt uit het daaropvolgende rijvaardigheidsonderzoek dat de beginnende bestuurder niet rijvaardig is, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

Privacybeleid
X

Privacybeleid Verkeersschool Hans Peelen

Algemeen

Alle in de volgende onderdelen voorkomende registraties worden digitaal bewaard in een beveiligde omgeving.

Webpagina

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden op de webpagina www.hanspeelen.nl de door u ingevulde gegevens uitsluitend gebruikt ter verwerking binnen onze, in een beveiligde beheeromgeving bevindende administratie.

Administratie

In de adminstratie houden wij naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, datum gestart en geslaagd bij voor:
- Leerling vorderingskaart (wordt als leerling geslaagd is vernietigd)
- Kilometeradministratie tbv belastingdienst (ten minste 7 jaar)
- Debiteurenfacturatie (deze worden ten minste 7 jaar digitaal bewaard)
- Invoeren persoonlijke gegevens op beveiligde pagina van het CBR
- Controle slaginspercentage
- Doorgeven van naam en geboortedatum bij deelname aan een roso-training ivm uitgifte persoonlijk certificaat
- Verwerking van de admistratie in de boekhouding adhv naam en factuurnummer
- Doorgeven administratie naar accountant en vervolgens naar de belastingdienst

Crediteuren

Facturen met gegevens van crediteuren worden ten minste 7 jaar bewaard

Personeelsgegevens

Gegevens van personeel worden bewaard in administratie en boekhouding en worden ten minste 7 jaar bewaard

Geheimhouding

Verkeersschool Hans Peelen zal Persoonsgegevens waarvan zij kennis neemt strikt geheim houden en derhalve onder geen omstandigheid delen met of verstrekken aan derden, behoudens indien en voor zover
a. Verkeersschool Hans Peelen daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming of opdracht van verantwoordelijke heeft gekregen of
b. enig dwingendrechtelijke wettelijk bepaling haar tot verstrekking verplicht.
c. De gegevens geanonimiseerd zijn.
Indien Verkeersschool Hans Peelen op grond van dwingendrechtelijke regelgeving verplicht is om de Persoonsgegevens te delen met of te verstrekken aan derden, zal Verkeersschool Hans Peelen verantwoordelijke hierover voorafgaand informeren, tenzij dit niet is toegestaan op basis van de genoemde regelgeving.
Verkeersschool Hans Peelen waarborgt dat de tot het verwerken van de Persoonsgegevens gemachtigde personen, waaronder haar werknemers en eventuele Sub-verwerkers, zich vooraf schriftelijk hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen.

download: privacybeleid pdf <---------
X

Contact

 
naam*:  
e-mail*:  
telnr.:  
mobnr.:  
Bericht:  
*verplichte velden
 

VERKEERSSCHOOL HANS PEELEN
Helmusweg 22 - 5926 VW Venlo
Mob: 06 - 51 02 94 93

X

aanmeldformulier

ik wil me aanmelden voor:
voornaam:*
voorletters: (eerste naam voluit)*
achternaam:*
geslacht:* M V
geboortedatum:(dd-mm-jjjj)*
geboorteplaats:*
adres:*
postcode:*
woonplaats:*
telefoon:*
e-mail adres:*
opmerkingen:
* moeten worden ingevuld