Pakket

Naast losse lessen, bestaat de mogelijkheid om voor een lespakket te kiezen. Zo heb je van tevoren een indicatie wat de kosten voor jouw rijopleiding zijn.
Ook met een lespakket kun je met je 16,5 jaar beginnen!
We starten met een zogeheten intest. Deze duurt 120 minuten.
Hierbij wordt gelet op bestaande vaardigheden en kennis en kunnen we vaststellen welk pakket nodig is voor de rijopleiding. 
Na de intest kijken we naar jouw beschikbaarheid, om de lessen zo efficiënt mogelijk in te vullen.
Tijdens je opleiding neem je deel aan de Tussentijdse Toets, Stedenrit en ROSO-Training.

Tussentijdse Toets (TTT)

De Tussentijdse Toets is een belangrijke meting voor je eigenlijke praktijkexamen, waarbij je bekend raakt met de manier van examineren. Leuke bijkomstigheid is, dat als je de bijzondere verrichtingen met goed gevolg afsluit, je hiervoor vrijstelling hebt tijdens je praktijkexamen.

Praktijk Examen

Vanaf het begin van de opleiding tot aan de laatste les ben je nauwkeurig begeleid door jouw rij-instructeur. Nu dan alle wegen bij elkaar zijn gekomen, ben je klaar voor het praktijkexamen. En natuurlijk sta je ook hier niet alleen en zal, indien gewenst, de instructeur met het examen meerijden.

Op het moment dat je deelneemt aan de TTT of het praktijkexamen, dien je in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat.
Meld je dus nu aan!      

Examengarantie

Mocht je na alle inzet en training toch voor het praktijkexamen zakken, dan heb je in dit geval recht op een zogeheten examengarantie, waarbij voor het tweede praktijkexamen slechts een deel van de kosten, te weten € 150,00 i.p.v. € 300,00 in rekening worden gebracht.

Lespakketten 2023

Pakket 1 24 uur € 2.145,00
Pakket 2 28 uur € 2.380,00
Pakket 3 34 uur € 2.733,00
Pakket 4 40 uur € 3.086,00
Pakket 5 46 uur € 3.439,00
Pakket 6 52 uur € 3.792,00
Pakket 7 56 uur € 4.027,00


Alle lespakketten zijn incl. RIS-praktijkboek, Tussentijdse Toets, Stedenrit (4 uur), ROSO-Training, CBR-examen en examengarantie! (prijswijzigingen voorbehouden) 

 

Stedenrit en ROSO-Training

Tijdens de stedenrit komen alledaagse zaken als ritvoorbereiding en route uitstippelen, rijden via verschillende auto(snel)wegen, op- en afritten rijden, een onbekende stadsroute, maar ook het bandje wisselen aan bod.

Aan het einde hiervan zullen we deelnemen aan de ROSO-Training.
Dit is een verhoogde rijvaardigheidstraining, die op een afgesloten terrein plaatsvindt, waarbij het aspect veiligheid in het verkeer sterk wordt benadrukt.
Deze training wordt in twee delen gesplitst:

Theorie:
 - Noodsituaties
 - Remtechniek
 - Gedragingen van de auto

Praktijk:
 - Rem- en stuurtechniek
 - Noodstop stroef wegdek
 - Noodstop glad wegdek
 - Noodstop half-glad / half-stroef wegdek (bermsituatie)
 - Remmen en uitwijken op glad wegdek
 - Anti-slip oefening

Degene, die deze training met goed gevolg afsluit, ontvangt een officieel erkend certificaat.

Indien de training om plantechnische redenen niet kan plaatsvinden, zullen deze uren in rijlessen worden omgezet.

Condities

Bij de intest dient men € 100,00 af te rekenen.
Bij vervolg van de rijopleiding, dient een bedrag van € 1.225,00 te worden voldaan, zodra de factuur bij jou binnen is.
Het restant dient te worden voldaan 21 dagen voor het plaatsvinden van de tussentijdse toets. Gespreide betaling hierin is bespreekbaar.
Wanneer u niet voldoet aan bovengenoemde betalingscondities, behoudt Verkeersschool Hans Peelen zich het recht de opleiding te beëindigen.


Update u internetbrowser.
Privacybeleid
X

Privacybeleid Verkeersschool Hans Peelen

Algemeen

Alle in de volgende onderdelen voorkomende registraties worden digitaal bewaard in een beveiligde omgeving.

Webpagina

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden op de webpagina www.hanspeelen.nl de door u ingevulde gegevens uitsluitend gebruikt ter verwerking binnen onze, in een beveiligde beheeromgeving bevindende administratie.

Administratie

In de adminstratie houden wij naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, datum gestart en geslaagd bij voor:
- Leerling vorderingskaart (wordt als leerling geslaagd is vernietigd)
- Kilometeradministratie tbv belastingdienst (ten minste 7 jaar)
- Debiteurenfacturatie (deze worden ten minste 7 jaar digitaal bewaard)
- Invoeren persoonlijke gegevens op beveiligde pagina van het CBR
- Controle slaginspercentage
- Doorgeven van naam en geboortedatum bij deelname aan een roso-training ivm uitgifte persoonlijk certificaat
- Verwerking van de admistratie in de boekhouding adhv naam en factuurnummer
- Doorgeven administratie naar accountant en vervolgens naar de belastingdienst

Crediteuren

Facturen met gegevens van crediteuren worden ten minste 7 jaar bewaard

Personeelsgegevens

Gegevens van personeel worden bewaard in administratie en boekhouding en worden ten minste 7 jaar bewaard

Geheimhouding

Verkeersschool Hans Peelen zal Persoonsgegevens waarvan zij kennis neemt strikt geheim houden en derhalve onder geen omstandigheid delen met of verstrekken aan derden, behoudens indien en voor zover
a. Verkeersschool Hans Peelen daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming of opdracht van verantwoordelijke heeft gekregen of
b. enig dwingendrechtelijke wettelijk bepaling haar tot verstrekking verplicht.
c. De gegevens geanonimiseerd zijn.
Indien Verkeersschool Hans Peelen op grond van dwingendrechtelijke regelgeving verplicht is om de Persoonsgegevens te delen met of te verstrekken aan derden, zal Verkeersschool Hans Peelen verantwoordelijke hierover voorafgaand informeren, tenzij dit niet is toegestaan op basis van de genoemde regelgeving.
Verkeersschool Hans Peelen waarborgt dat de tot het verwerken van de Persoonsgegevens gemachtigde personen, waaronder haar werknemers en eventuele Sub-verwerkers, zich vooraf schriftelijk hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen.

download: privacybeleid pdf <---------
X

Contact

 
naam*:  
e-mail*:  
telnr.:  
mobnr.:  
Bericht:  
*verplichte velden
 

VERKEERSSCHOOL HANS PEELEN
Helmusweg 22 - 5926 VW Venlo
Mob: 06 - 51 02 94 93

X

aanmeldformulier

ik wil me aanmelden voor:
voornaam:*
voorletters: (eerste naam voluit)*
achternaam:*
geslacht:* M V
geboortedatum:(dd-mm-jjjj)*
geboorteplaats:*
adres:*
postcode:*
woonplaats:*
telefoon:*
e-mail adres:*
opmerkingen:
* moeten worden ingevuld