Machtiging verkeersschool Hans Peelen met digid

 

 

Om een praktijkexamen te kunnen reserveren, is het nodig jouw rijschool te machtigen en de Eigen Verklaring in te dienen. De maatregel m.b.t. de machtiging is in het leven geroepen door het CBR, om de wachttijden voor examens zoveel mogelijk te beperken en fraude te voorkomen. Inloggen kun je via onderstaande link en heb je jouw Digid code nodig.
Bij het invullen van de machtiging, wordt om het rijschoolnummer gevraagd.
Ons rijschoolnummer is: 4924H8

 
 

hoe moet je dit doen.
Download: PDF

Machtiging rijschool / Eigen Verklaring

 
       
Privacybeleid
X

Privacybeleid Verkeersschool Hans Peelen

Algemeen

Alle in de volgende onderdelen voorkomende registraties worden digitaal bewaard in een beveiligde omgeving.

Webpagina

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden op de webpagina www.hanspeelen.nl de door u ingevulde gegevens uitsluitend gebruikt ter verwerking binnen onze, in een beveiligde beheeromgeving bevindende administratie.

Administratie

In de adminstratie houden wij naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, datum gestart en geslaagd bij voor:
- Leerling vorderingskaart (wordt als leerling geslaagd is vernietigd)
- Kilometeradministratie tbv belastingdienst (ten minste 7 jaar)
- Debiteurenfacturatie (deze worden ten minste 7 jaar digitaal bewaard)
- Invoeren persoonlijke gegevens op beveiligde pagina van het CBR
- Controle slaginspercentage
- Doorgeven van naam en geboortedatum bij deelname aan een roso-training ivm uitgifte persoonlijk certificaat
- Verwerking van de admistratie in de boekhouding adhv naam en factuurnummer
- Doorgeven administratie naar accountant en vervolgens naar de belastingdienst

Crediteuren

Facturen met gegevens van crediteuren worden ten minste 7 jaar bewaard

Personeelsgegevens

Gegevens van personeel worden bewaard in administratie en boekhouding en worden ten minste 7 jaar bewaard

Geheimhouding

Verkeersschool Hans Peelen zal Persoonsgegevens waarvan zij kennis neemt strikt geheim houden en derhalve onder geen omstandigheid delen met of verstrekken aan derden, behoudens indien en voor zover
a. Verkeersschool Hans Peelen daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming of opdracht van verantwoordelijke heeft gekregen of
b. enig dwingendrechtelijke wettelijk bepaling haar tot verstrekking verplicht.
c. De gegevens geanonimiseerd zijn.
Indien Verkeersschool Hans Peelen op grond van dwingendrechtelijke regelgeving verplicht is om de Persoonsgegevens te delen met of te verstrekken aan derden, zal Verkeersschool Hans Peelen verantwoordelijke hierover voorafgaand informeren, tenzij dit niet is toegestaan op basis van de genoemde regelgeving.
Verkeersschool Hans Peelen waarborgt dat de tot het verwerken van de Persoonsgegevens gemachtigde personen, waaronder haar werknemers en eventuele Sub-verwerkers, zich vooraf schriftelijk hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen.

download: privacybeleid pdf <---------
X

Contact

 
naam*:  
e-mail*:  
telnr.:  
mobnr.:  
Bericht:  
*verplichte velden
 

VERKEERSSCHOOL HANS PEELEN
Helmusweg 22 - 5926 VW Venlo
Mob: 06 - 51 02 94 93

X

aanmeldformulier

ik wil me aanmelden voor:
voornaam:*
voorletters: (eerste naam voluit)*
achternaam:*
geslacht:* M V
geboortedatum:(dd-mm-jjjj)*
geboorteplaats:*
adres:*
postcode:*
woonplaats:*
telefoon:*
e-mail adres:*
opmerkingen:
* moeten worden ingevuld