Rij-opleiding In Stappen (R.I.S. & R.I.S. 2.0)

Bij Verkeersschool Hans Peelen ben je verzekerd van een zeer goede rij-opleiding doordat wij werken volgens de zogeheten RIS-methode. Deze vorm van lesgeven wordt met name positief ondersteund door het CBR, waarbij de leerling gebruikt maakt van een praktijk leerboek.
Hij/zij bereidt zich op deze manier thuis al voor op de rijlessen, waarna de beoordeling zowel op de vorderingenkaart van de instructeur alsmede in het RIS-boek worden genoteerd. Hierdoor krijgt de leerling een nog betere zelfreflectie en daardoor betere zelfwerkzaamheid.
Leerlingen met faalangst of de diagnoses autisme en adhd halen hier zelfs een heel groot voordeel uit ten opzichte van een “reguliere” les.
En omdat deze vorm van lesgeven uitstekende resultaten met zich meebrengt, is dit de standaard manier van werken geworden.

Faalangst

Wij zijn gecertificeerd en zeer bekwaam in het begeleiden van leerlingen met faalangst. Middels deze vakkundige begeleiding voelt de leerling zich tijdens de lessen, maar ook richting het examen toch een heel eind op zijn/haar gemak.

Autisme en ADHD

Ook op gebied van autisme, pdd nos, asperger en adhd  zijn wij gecertificeerd en bekwaam en kunnen daardoor mensen met deze diagnose goed begeleiden tijdens de lessen en richting het examen. 

 
Privacybeleid
X

Privacybeleid Verkeersschool Hans Peelen

Algemeen

Alle in de volgende onderdelen voorkomende registraties worden digitaal bewaard in een beveiligde omgeving.

Webpagina

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden op de webpagina www.hanspeelen.nl de door u ingevulde gegevens uitsluitend gebruikt ter verwerking binnen onze, in een beveiligde beheeromgeving bevindende administratie.

Administratie

In de adminstratie houden wij naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, datum gestart en geslaagd bij voor:
- Leerling vorderingskaart (wordt als leerling geslaagd is vernietigd)
- Kilometeradministratie tbv belastingdienst (ten minste 7 jaar)
- Debiteurenfacturatie (deze worden ten minste 7 jaar digitaal bewaard)
- Invoeren persoonlijke gegevens op beveiligde pagina van het CBR
- Controle slaginspercentage
- Doorgeven van naam en geboortedatum bij deelname aan een roso-training ivm uitgifte persoonlijk certificaat
- Verwerking van de admistratie in de boekhouding adhv naam en factuurnummer
- Doorgeven administratie naar accountant en vervolgens naar de belastingdienst

Crediteuren

Facturen met gegevens van crediteuren worden ten minste 7 jaar bewaard

Personeelsgegevens

Gegevens van personeel worden bewaard in administratie en boekhouding en worden ten minste 7 jaar bewaard

Geheimhouding

Verkeersschool Hans Peelen zal Persoonsgegevens waarvan zij kennis neemt strikt geheim houden en derhalve onder geen omstandigheid delen met of verstrekken aan derden, behoudens indien en voor zover
a. Verkeersschool Hans Peelen daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming of opdracht van verantwoordelijke heeft gekregen of
b. enig dwingendrechtelijke wettelijk bepaling haar tot verstrekking verplicht.
c. De gegevens geanonimiseerd zijn.
Indien Verkeersschool Hans Peelen op grond van dwingendrechtelijke regelgeving verplicht is om de Persoonsgegevens te delen met of te verstrekken aan derden, zal Verkeersschool Hans Peelen verantwoordelijke hierover voorafgaand informeren, tenzij dit niet is toegestaan op basis van de genoemde regelgeving.
Verkeersschool Hans Peelen waarborgt dat de tot het verwerken van de Persoonsgegevens gemachtigde personen, waaronder haar werknemers en eventuele Sub-verwerkers, zich vooraf schriftelijk hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen.

download: privacybeleid pdf <---------
X

Contact

 
naam*:  
e-mail*:  
telnr.:  
mobnr.:  
Bericht:  
*verplichte velden
 

VERKEERSSCHOOL HANS PEELEN
Helmusweg 22 - 5926 VW Venlo
Mob: 06 - 51 02 94 93

X

aanmeldformulier

ik wil me aanmelden voor:
voornaam:*
voorletters: (eerste naam voluit)*
achternaam:*
geslacht:* M V
geboortedatum:(dd-mm-jjjj)*
geboorteplaats:*
adres:*
postcode:*
woonplaats:*
telefoon:*
e-mail adres:*
opmerkingen:
* moeten worden ingevuld