Theorie

Elke goede rijopleiding begint met een stukje theorie. Het gaat er hier niet alleen om dat je slaagt voor het examen, maar dat je ook echt weet hoe de theorie in elkaar steekt, zodat je geen extra tijd kwijt bent met de rijlessen.
Wij bieden jou een volwaardige cursus, waarbij gebruik wordt gemaakt van het zelfde systeem, waar ook het CBR gebruik van maakt tijdens jouw theorie examen. Deze cursus bestaat uit fundamentele lessen en wordt afgesloten met het examen.
Ook thuis kun je, naast je vertrouwde theorieboek online oefenen op theorie-leren.nl voor de vernieuwde examens.

Het theoriecertificaat is 1½ jaar geldig vanaf de datum van afgifte!

Theoriecursus 2024:
Theorielessen + boek + 7,5 uur online oefenexamens + examen
€ 275,00
Theorieboek € 37,50
Theorie examen € 65,00
7,5 uur online oefenexamens € 35,00
   
   
Start eerstvolgende cursussen:  

Momenteel kunnen we geen startdata vooraf aangeven.

Neem gerust contact op voor verdere informatie

 

(Wijzigingen voorbehouden)

 

 

 
   
   
 

Theorie-examen

Het theorie-examen wordt zoals eerder vermeld, afgenomen door het CBR.
Dit examen mag je afleggen als je 16 jaar of ouder bent.
Je hebt dit certificaat nodig voor je Tussentijdse Toets en je Praktijkexamen bij het CBR.

Het CBR theorie-examen ziet er als volgt uit:

-      25 vragen gevaarherkenning
Hiervan moeten er minimaal 13 juist zijn beantwoord.
-      12 vragen wet- en regelgeving (kennis)
Hiervan moeten er minimaal 10 juist zijn beantwoord.
-      28 vragen inzicht (kennis+)
Hiervan moeten er minimaal 25 juist zijn beantwoord.

Door de uitgekiende lesmethode ligt ons slagingspercentage bij deelname aan de theoriecursus boven 80%!!!


theorie-lokaal
Privacybeleid
X

Privacybeleid Verkeersschool Hans Peelen

Algemeen

Alle in de volgende onderdelen voorkomende registraties worden digitaal bewaard in een beveiligde omgeving.

Webpagina

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden op de webpagina www.hanspeelen.nl de door u ingevulde gegevens uitsluitend gebruikt ter verwerking binnen onze, in een beveiligde beheeromgeving bevindende administratie.

Administratie

In de adminstratie houden wij naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, datum gestart en geslaagd bij voor:
- Leerling vorderingskaart (wordt als leerling geslaagd is vernietigd)
- Kilometeradministratie tbv belastingdienst (ten minste 7 jaar)
- Debiteurenfacturatie (deze worden ten minste 7 jaar digitaal bewaard)
- Invoeren persoonlijke gegevens op beveiligde pagina van het CBR
- Controle slaginspercentage
- Doorgeven van naam en geboortedatum bij deelname aan een roso-training ivm uitgifte persoonlijk certificaat
- Verwerking van de admistratie in de boekhouding adhv naam en factuurnummer
- Doorgeven administratie naar accountant en vervolgens naar de belastingdienst

Crediteuren

Facturen met gegevens van crediteuren worden ten minste 7 jaar bewaard

Personeelsgegevens

Gegevens van personeel worden bewaard in administratie en boekhouding en worden ten minste 7 jaar bewaard

Geheimhouding

Verkeersschool Hans Peelen zal Persoonsgegevens waarvan zij kennis neemt strikt geheim houden en derhalve onder geen omstandigheid delen met of verstrekken aan derden, behoudens indien en voor zover
a. Verkeersschool Hans Peelen daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming of opdracht van verantwoordelijke heeft gekregen of
b. enig dwingendrechtelijke wettelijk bepaling haar tot verstrekking verplicht.
c. De gegevens geanonimiseerd zijn.
Indien Verkeersschool Hans Peelen op grond van dwingendrechtelijke regelgeving verplicht is om de Persoonsgegevens te delen met of te verstrekken aan derden, zal Verkeersschool Hans Peelen verantwoordelijke hierover voorafgaand informeren, tenzij dit niet is toegestaan op basis van de genoemde regelgeving.
Verkeersschool Hans Peelen waarborgt dat de tot het verwerken van de Persoonsgegevens gemachtigde personen, waaronder haar werknemers en eventuele Sub-verwerkers, zich vooraf schriftelijk hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen.

download: privacybeleid pdf <---------
X

Contact

 
naam*:  
e-mail*:  
telnr.:  
mobnr.:  
Bericht:  
*verplichte velden
 

VERKEERSSCHOOL HANS PEELEN
Helmusweg 22 - 5926 VW Venlo
Mob: 06 - 51 02 94 93

X

aanmeldformulier

ik wil me aanmelden voor:
voornaam:*
voorletters: (eerste naam voluit)*
achternaam:*
geslacht:* M V
geboortedatum:(dd-mm-jjjj)*
geboorteplaats:*
adres:*
postcode:*
woonplaats:*
telefoon:*
e-mail adres:*
opmerkingen:
* moeten worden ingevuld